ترجمه و متن اهنگ Elveda Deme از Murat Boz

متن اهنگ Yolla از Tarkan

ترجمه و متن اهنگ Seni Sevmiyorum Artık از Buray

ترجمه و متن اهنگ Hayalet از Demet Akalın

متن اهنگ Yorgun Yıllarım از Berkay

متن اهنگ Kurşun از Rafet El Roman

ترجمه و متن اهنگ Ah Ulan Sevda از Demet Akalın

متن اهنگ Abi از Serdar Ortaç

ترجمه و متن اهنگ Korkak از Gökhan Özen

ترجمه و متن اهنگ Yabancı از Sıla

ترجمه و متن اهنگ Yastayım از Ferhat Göçer

متن اهنگ Hepsi Benim Yüzümden از Mehmet Erdem

0