ترجمه آهنگ İyi Ki Doğdun از Murat Boz

ترجمه آهنگ Ben Ne Yangınlar Gördüm از Ebru Yaşar

ترجمه آهنگ Yeter از Sıla

ترجمه آهنگ Buralar Yalan از Emre Aydın

ترجمه آهنگ Son Kez از Ezo

ترجمه آهنگ Okyanus از Derya Uluğ

ترجمه آهنگ Mesele از Serkan Kaya

ترجمه آهنگ Kış Masalı از Sibel Can

ترجمه آهنگ Hoşçakal از Emre Aydın

ترجمه آهنگ Beni Unutma از Emre Aydın

ترجمه آهنگ Hepsi Aşktan از Mustafa Sandal

ترجمه آهنگ Alışamıyorum از Cem Belevi