متن sezen aksu manifesto

متن آهنگ Manifesto از Sezen Aksu

متن manga bize musaade ettim

متن آهنگ Bize Müsaade Ettim از Manga همراه با Kenan Doğulu

متن murat boz iyi ki dogdun

متن آهنگ İyi ki Doğdun از Murat Boz

متن sinan ozen opsene beni

متن اهنگ Öpsene Beni از Sinan Özen

متن ozan kocer toz

متن اهنگ Toz از Özcan

ترجمه kirac kerkuk zindani

متن آهنگ Kerkük Zindanı از Kıraç

متن zara suzan suzi

متن آهنگ Suzan Suzi از Zara