متن اهنگ Suzan Suzi از Zara

متن اهنگ Suzan Suzi از Zara

Kırklar dağının düzü
Karanlık bastı bizi

Kör olasan Suzan Suzi
Suzan Suzi Suzan Suzi
Ziyaret çarptı bizi

Köprü altı kapkara
Ana gel beni ara
Köprü altı kapkara
Suzan gel beni ara

Saçlarıma kumlar doldu
Kumlar doldu kumlar doldu
Tarak getir de tara

 

در صورت رضایت از کار ما کلیک کنید.

در صورتی که نیاز به ترجمه این آهنگ داشتید، سفارش دهید

 

فرید هنرور
30 شهریور 1396
270 بازدید