متن آهنگ Kırık Kalp از Emre Altuğ

متن آهنگ Kırık Kalp از Emre Altuğ

Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı

Ah geçti o günler
Unutuldu yeminler
Bir kırık kalp kaldı

Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı

Neden terk ettin bırakıp gittin
Ümitsiz kaldım gönlüm karardı
Neden terk ettin bırakıp gittin
Çaresiz kaldım gönlüm karardı

Ah geçti o günler
Unutuldu yeminler
Bir kırık kalp kaldı

Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Aşkın bahardı ümitler vardı

Sen gittin diye gönlüm karardı
با عضویت در ربات تلگرام ما، از آخرین ترجمه ها و متن های ترانه ها با خبر شوید. درخواست ترجمه سفارش دهید و با مدیریت در ارتباط باشید.


ربات تلگرام


فرید هنرور
14 سپتامبر 2017
1568 بازدید