متن آهنگ Kerkük Zindanı از Kıraç

متن آهنگ Kerkük Zindanı از Kıraç

Kerkük’ün zindanına
Attılar beni
Mazlumlar sürüsüne
Kattılar beni kattılar beni

Bir yanım dağladılar
Ateşle annem
Ne suçum ne günahım
Yaktılar beni yaktılar beni

Türkmen obalarından
Göçen anneler
Ne yuvaları kalmış
Ne de haneler ne de haneler

Gök kubbeyi sarsar
Mazlum feryadım
Elbet bir gün güler
Bize seneler bize de seneler
با عضویت در ربات تلگرام ما، از آخرین ترجمه ها و متن های ترانه ها با خبر شوید. درخواست ترجمه سفارش دهید و با مدیریت در ارتباط باشید.


ربات تلگرام


فرید هنرور
23 سپتامبر 2017
2138 بازدید